Select Page

FINANČNO SVETOVANJE

Finančno svetovanje
 • DOLŽNIŠKO FINANCIRANJE POSLOVANJA
  o Podjetjem pomagamo pri pridobivanju novih posojil, preoblikovanju
  obstoječih posojil, nadomestitvi obstoječih posojil z ugodnejšimi posojili ter
  iskanju možnosti financiranja z alternativnimi finančnimi instrumenti.
  – Plan poslovanja
  – Dokumentacija za banke in druge finančne institucije
  – Podrobna analiza kreditnih in drugih ponudnikov financiranja
 • POSLOVNI NAČRT
  o Podjetjem pomagamo pri izdelavi poslovnega in finančnega načrta, ki je
  osnova za sprejem poslovnih odločitev v podjetju ali za zagon novih
  projektov. S temeljitim poslovnim načrtom boste:
  – Oblikovali strategijo razvoja podjetja
  – Zbrali dodaten kapiral pri bankah (tako komercialne banke, kot SID
  banka in Slovenski podjetniški sklad)
 • ZADOLŽEVANJE JAVNEGA SEKTORJA

o Javnim družbam nudimo celovito svetovanje in podporo pri izbiri najugodnjejšega financiranja za  družbo, od priprave vabila bankam, pogajanj z bankami o pogojih, do priprave zaključnega poročila o izboru najugodnejšega ponudnika.