Select Page

POSLOVNO SVETOVANJE

Poslovno svetovanje
 • NEODVISNI PREGLED POSLOVANJA (IBR)
  o Podjetja z neodvisnim pregledom poslovanja pridobijo objektivne informacije, ki
  jih nato uporbijo za lažje sprejemanje odločitev v zvezi z poslovanjem
 • OCENJEVANJE VREDNOSTI
  Pripravimo vam poročila o oceni vrednosti po mednarodnih standardih
  ocenjevanja vrednosti (MSOV)
  – Ocenjevanje vrednosti podjetij
  – Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme
  – Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
 • STROŠKOVNA OPTIMIZACIJA POSLOVANJA
  – Pregled in podrobna analiza stroškov
  – Predlog rešitev za zmanjšanje stroškov
  – Pomoč pri implementaciji predlaganih rešitev
  – Sprotno spremlanje gibanje stroškov
 • SVETOVANJE PRI ODPIRANJU PODJETJA V SLOVENIJI
  – Svetovanje in podpora pri pridobitvi vse potrebne dokumentacije in odprtje
  poslovnega bančnega računa za odprtje podjetja v Sloveneniji
 • SVETOVANJE PRI UREJANJU LICENC/DOVOLJENJ ZA POSLOVANJE V SLO