Select Page

PRIDOBIVANJE EU SREDSTEV

Imamo izkušnje pri pripravi predlogov projektov za dostop do možnosti nepovratnega financiranja, ki jih zagotavljajo programi EU za implementacijo vašega projekta.

PRIDOBIVANJE EU SREDSTEV

Z našimi strankami začnemo delati tako, da raziščemo možnosti financiranja in izberemo ustrezen program, ki ustreza njihovi projektni zamisli. Ko v celoti raziščemo vaše potrebe in pričakovanja, pripravimo koncept projekta in razvijemo prijavo, čemur sledi temeljita kontrola kakovosti.

  • Raziskovanje vaših možnosti financiranja

Na podlagi potreb in želja vaše organizacije pregledamo najzanimivejše in najprimernejše možnosti financiranja iz evropskih programov

  • Dostop do tematskega strokovnega znanja

prispevamo k uspešni prijavi in/ali izvedbi projekta s strateškim svetovanjem in zagotavljanjem vsebinskih dokumentov, tj. izhodiščnih analiz, metodologij, sinteznih in trajnostnih poročil, študij primerov, političnih priporočil ali poročil o vmesnem vrednotenju.

  • Nudimo prilagojena usposabljanja

Razvili smo programe usposabljanja za javne in zasebne institucije, zlasti povezane s politikami strukturnih skladov EU, razvojem uspešnih projektnih prijav in vodenjem odobrenih projektov.

  • Najdemo vam najprimernejši razpis

Za vas prečešemo več kot 1000 različnih razpisov in vam predstavimo najbolj primerne razpise za vaše potrebe in ideje