Select Page

PROJEKTNA PARTNERSTVA

Razbremenimo vas komunikacije z ostalimi partnerji v projektu in prevzamemo notranjo komunikacijo kot tudi komunikacijo

med partnerskimi organizacijami (od podjetij, univerz, nevladnih organizacij, občin do

drugih organizacij, ki so potrebne v določenem konzorciju)

PROJEKTNA PARTNERSTVA

Gradnja zavzetosti, načrtovanje in vodenje notranjih in zunanjih projektnih komunikacij

Vedno večja je potreba po zagotavljanju profesionalnih komunikacijskih storitev na najvišji ravni, ki temeljijo na IKT tehnologijah za izredno produktivno in uspešno realizacijo. Zato smo našo komunikacijsko ponudbo strukturirali tako, da ustreza vsem možnim scenarijem, od podpore pri izvajanju komunikacijskih nalog do izdelave in izvajanja posameznih projektnih komunikacijskih strategij.

Pri zunanjem komuniciranju vašega projekta smo pripravljeni prispevati k vsem aktivnostim od priprave in omogočanja diseminacijskih dogodkov do razvoja komunikacijske strategije, ustvarjanja in vzdrževanja komunikacijskih kanalov (npr. glasilo, družbeni mediji) in oblikovanja promocijskih materialov, v skladu z ustreznimi zahtevami programa.