Select Page

RAČUNOVODSKE STORITVE

RAČUNOVODSKE STORITVE
 • KNJIGOVODSTVO
  – Vodenje glavne knjige
  – Analitična evidenca saldakontov
  – IOP – izpis odprtih postavk
  – Priprava obračunov DDV
  – Izdelavo zaključnega poročila
  – Izdelava medletnih računovodskih izkazov
  – Izdelava poročil za banke
  – Vodenje evidence po stroškovnih mestih in projektih
  – Izdelavo z zakonom predpisanih poročil
  – Vodenje davčnih evidenc
 • OBRAČUN PLAČ
 • KADROVSKO SVETOVANJE
  – Urejanje delavnih dovoljenj tujcem
  – Svetovanje na področju delavno pravne zakonodaje