Select Page

VODENJE VAŠEGA PROJEKTA

Vaš projekt vam pomagamo izvesti s podporo na administrativnem in finančnem področju

VODENJE VAŠEGA PROJEKTA
  • Začnite svoj projekt, držite ga na pravi poti in ga nemoteno zaključite

Skozi leta smo pridobili trden in specializiran nabor veščin pri vodenju in izvajanju projektov INTERREG, LIFE, HORIZON2020 in URBACT. Vaš projekt podpiramo vse od vzpostavitve finančnih, pravnih struktur in vse do končnega zaključka. Ponosni smo na dejstvo, da nas naše stranke prepoznajo po nemotenem poročanju in popolnem povračilu stroškov, ki jim jih zagotavljamo.

Naša ekipa za vodenje projektov zagotavlja celoten paket storitev, vključno z dnevno koordinacijo, komunikacijo in facilitacijo, kakovostno implementacijo vsebine in izpolnjevanjem pričakovanj programa glede administracije, financiranja in poročanja. Trdo delamo, da bi zadovoljili posebne organizacijske zahteve naših strank in prilagodili naše metode in rešitve, da bi ustrezali tem pogojem.

Naši svetovalci imajo napredne kulturne, upravne in finančne veščine in izkušnje ter potrebno znanje za skrb o vašem transnacionalnem partnerstvu v skladu z evropskimi zahtevami in predpisi.

  • Upravljanje s financami

Z našimi izkušnjami finančnih svetovalcev smo identificirali in uspešno izvedli storitve za več udeležencev in koordinatorjev v projektih, ki jih financira EU. Natančneje, našim strankam nudimo naslednje storitve:

Pripravo in oddajo finančnih poročil za projekte Evropski komisiji.

Nudimo podporo pri oddaji zahtevkov, upravljanju ustreznih procesov, vključno s pregledovanjem poročil o stroških, pripravo časovnic, sklepanjem pogodb s podizvajalci, drugimi neposrednimi stroški itd.

  • Upravljanje z administracijo

V Blue Solutions cenimo vaš projekt, zato vam z našimi izkušnjami zagotavljamo znanje za uspešno izvedbo vašega projekta, ki ga financira Evropska komisija. Naše delo, ki ga opravimo za vas, je:

Splošna odgovornost za organizacijo, načrtovanje in nadzor sodelovanja v dodeljenih projektih, povezovanje in usklajevanje s cilji organizacije.

Smo kontaktna točka s financerjem za uspešno izvedbo projekta.

Povezovanje s projektnimi partnerji, organiziranje in vodenje priprave in pravočasna dostava rezultatov in poročil financerju ter zagotavljanje njihove visoke kakovosti.

Zbiranje, spremljanje in integracija administrativnih podatkov od partnerjev za predložitev financerju.

Organizacija in upravljanje učinkovitih konzorcijskih internih komunikacijskih kanalov.